Utbrottet uppmärksammades först i Danmark och den utredning de danska myndigheterna genomfört visar att den mest troliga smittkällan är frysta bär. I Sverige har 22 personer insjuknat i hepatit A sedan december. Det är betydligt fler än normalt. Fem av dessa har haft samma typ av hepatit A som i Danmark.

Tills smittkällan är klarlagd rekommenderar Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket att djupfrysta bär kokas innan de äts. Rådet gäller även företag och storhushåll som tillagar exempelvis bärsåser, smoothies eller desserter. Danska och finska myndigheter ger samma råd.

Hepatit A är en sjukdom med långt och ibland allvarligt sjukdomsförlopp som klassas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig.

Inkubationstiden är två till sex veckor. Vanliga symtom är feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i hud och ögonvitor – gulsot. Man kan också få mörk urin och ljus, kittfärgad avföring. Det är inte alla som blir gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader.