Bra arbetsmiljö minskar sömnstörningar. Enligt en ny systematisk utvärdering från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, bidrar medmänskligt stöd på jobbet, möjlighet till kontroll över arbetet och känslan av att vara rättvist behandlad till att sömnen blir bättre.

Däremot ökar skiftarbete, höga krav, psykiskt ansträngande arbete eller mobbning risken för sömnstörningar. Även de som har en situation där lön och uppskattning är låg sover sämre.

Både kvinnor och män ingår i forskningen men SBU flaggar för att det ändå kan finnas skillnader mellan könen som ännu inte är klarlagda.

SBU har granskat den samlade internationella forskningen på området. Projektgruppen har gått igenom nästan 8 000 sammanfattningar av forskningsartiklar.