Akademiska sjukhuset i Uppsala har länge brottats med personalbrist. Den senaste veckan har det varit så illa att infektionskliniken tvingats stänga flera av sina vårdplatser. Först nu till helgen verkar läget komma att förbättras något, berättar infektionsläkare Erik Salaneck för Upsala Nya Tidning.

– Det har sett hemskt ut hela veckan. Vi tvingas skicka hem patienter som vi egentligen skulle vilja ha inneliggande. Vi tvingas att ta större risker och det känns förfärligt. Vi vill ju ta hand om våra patienter på bästa sätt. Det här är en patientsäkerhetsrisk, säger han.

Sjukhusets svar har varit att införa rekryteringsbonusar för de anställda som lyckas locka en sjuksköterska att börja arbeta på Akademiska. En annan metod för att lösa personalbristen inför den stundande sommaren är att erbjuda personal en ersättning på 10 000 kronor för att flytta sina semestrar.