Det är den danska sundhetsministern Astrid Krag som enligt Läkemedelsvärlden meddelat att det ska bli en gräns för hur många värktabletter som får köpas vid ett och samma tillfälle. I dag kan man köpa storpack med upp till 300 tabletter utan recept i Danmark.

Efter att nya data från Storbritannien visat att stora förpackningar med vanliga receptfria läkemedel ligger bakom hundratals självmord om året vill sundhetsministern ändra reglerna. Sundhetsstyrelsen har därför fattat beslut om att det från och med juni i år ska gå att köpa högst 20 tabletter med paracetamol åt gången. Större förpackningar kommer att kräva recept.

I Sverige finns det ingen gräns för hur mycket paracetamol man får köpa receptfritt. I början av året visade siffror från Giftinformationscentralen att antalet förgiftningar med just paracetamol ökat kraftigt på senare år. Centralens chef har därför bett Läkemedelsverket utreda vilka eventuella åtgärder som behövs för att minimera riskerna.