Sjuksköterskan Maria Gill är tillsammans med sjukgymnasten Mats Rundkvist projektledare för projektet e-hemtjänst i Västerås. Det har varit så lyckosamt att det från och med maj blir en permanent verksamhet. Den stora vinsten med teknologin är att de äldre upplever både ökad frihet och ökad trygghet.

– Naturligtvis kan tekniska hjälpmedel inte ersätta behovet av personlig kontakt. Där händer behövs där ska händer vara, men ibland är det bättre att kommunicera via till exempel en bildtelefon, säger Maria Gill 

Har samarbetat med brukarna

Hon understryker att e-hemtjänst har utformats tillsammans med brukarna. Att produkterna är lätta att använda är en grundförutsättning. Ett exempel är den mobila fjärrstyrda bildtelefonen som innebär att tillsynsbesök och påminnelser kan göras mer effektiva.

– E-hemtjänst "tvingar" personalen att vårda med händerna på ryggen och lär oss att inte göra mer än vad individen har behov av. Till exempel att åka hem till brukaren, göra i ordning frukosten och i all välmening ta med sig soporna när vi går. Promenaden till soprummet skulle kanske ha varit dagens enda för den äldre.

Nu utbildas personalen inom kommunal och privat hemtjänst i e-hemtjänst. Nästa steg är att det ska bli möjligt att ansöka om det via en biståndshandläggare.

Pengarna från Vitalis kommer förmodligen att läggas på en studieresa för att få inspiration från andra som är långt framme när det gäller it-hjälpmedel.