Enligt anmälan, som är skriven av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på äldreboendet, ska kvinnan ha gått ned hela åtta kilo under tiden som en viss personal haft ansvaret för att ha matat henne. 

Eftersom den dementa kvinnan var undernärd och riskerade att få sår fanns en påtaglig risk för missförhållanden, skriver sjuksköterskan.

För att få ordning på kvinnas vikt har nu mat- och vätskeregistrering satts in. Personalen har också informerats om att patientens nattfasta inte får överstiga 11 timmar. Utöver det ska viktkontroll genomföras en gång i veckan.

Efter händelsen har kontroller genomförts av hur lång nattfastan är på samtliga av kommunens äldreboenden. Rutinerna kring nutrition ska diskuteras på arbetsplatsträffar samtidigt som en ny kost- och nutritionspolicy håller på att tas fram inom kommunen.