Det var i samband med en utbildning av vårdpersonal kring sexuell hälsa och missbruksbehandling i Göteborg som en film om rengöring av använda sprutor spelades upp för deltagarna. I filmen visar en person hur man tvättar en kanyl med vatten och klorin för att kunna återanvända den.

Vill lyfta akutell kunskap

Visningen av filmen väckte en del reaktioner, både hos personalen på plats, men också från den regionala smittskyddsenheten som senare skulle ha deltagit på utbildningen. I stället har man nu valt att tillfälligt hoppa av arrangemanget.

Sven-Johan Dahlstrand, enhetschef på social resursförvaltning som ansvarar för utbildning, tycker det är olyckligt att vissa reagerat på inslaget. Samtidigt vill han vara tydlig med att Göteborgs kommun inte förespråkar sprutrengöring.

– Syftet är inte att förorda det, bara att lyfta den aktuella kunskapen i frågan. Det finns olika inställningar till sprutrengöring. Om man som vårdpersonal får frågan vad man ska jag göra för att rengöra en kanyl, då är det bra att vara uppdaterad, även om man för den sakens skull ändå inte ska förorda sprutrengöring, säger Sven-Johan Dahlstrand.

Omtvistat

Att rengöra injektionsverktyg på egen hand är ett omtvistat ämne. Filmen som visades under utbildningen stöds av den engelska hälsovårdsmyndigheten. Metoden, som sägs döda hepatit C, B-, och hiv stöds också av Svenska brukarföreningen som en sista utväg.

Men från läkarhåll är man mycket skeptisk.

– Det finns inga studier som visar att man kan rengöra sina sprutor på ett säkert sätt. Vi vill därför vara mycket tydliga att så här kan man inte göra, säger Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen, till Göteborgsposten.

Senare i vår ska sociala resursförvaltningen och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet träffas för att diskutera hur samarbetet kring utbildningen ska formas framöver.