Med den friande domen går hovrätten på samma linje som tingsrätten tidigare.

Sjuksköterskan åtalades för att inte ha larmat ut ambulans till 23-årige Emil Linell som ringde till larmcentralen och bad om ambulans. Han avled senare av brusten mjälte.

Tingsrätten friade sjuksköterskan från vållande till annans död och inför hovrättsförhandlingarna hade åklagaren lagt till en alternativ brottsrubricering "framkallande av fara för annan". Till skillnad från vållande till annans död kräver det inte att någon dött, utan det räcker att någon utsatts för livsfara.

Men hovrätten anser att detta inte heller  är bevisat utan menar att domstolen måste utgå från att Emil Linell kunde ha avlidit redan vid det sista samtalet med SOS Alarm och att händelseförloppet vid dödsfallet därmed kan ha varit hastigt. Enligt hovrätten var det därför inte bevisat att sjuksköterskan hade kunnat se till att den avlidne fått nödvändig hjälp i tid. Sjuksköterskan bedömdes därför inte kunnat ha avvärjt den livsfarliga situation som Emil Linell befann sig i.