Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Den totala kostnaden för läkemedelsförmånerna uppgick till 19,7 miljarder kronor, jämfört med 20,9 miljarder kronor 2011.

En orsak till kostnadsminskningen är att en lång rad läkemedelspatent gick ut under 2012, vilket innebär att billigare kopior av originalläkemedlen får introduceras på marknaden.

En annan orsak till kostnadsminskningen är att nivåerna för högkostnadsskydd höjdes den 1 januari 2012.