I fyra studier utvecklade forskarna en metod att med funktionell magnetisk resonanstomografi, , fMRI, förutsäga en persons smärtintensitet.

De kunde bland annat identifiera ett specifikt mönster av aktivitet över hjärnregioner i samband med smärta framkallad av skadlig värme hos friska försökspersoner.

Studien är publicerad i New England Journal of Medicin.