När barn och ungdomar kommer till akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad har de från och med nu en egen knapp att trycka på när de tar en nummerlapp. Sjuksköterskan de sedan får träffa för en första bedömning är specialist på barn.

Syftet med det nya arbetssättet är att få till ett snabbare flöde på akuten och att öka patientsäkerheten. Arbetssättet finns redan på de större sjukhusen i Sverige, men är ovanligare på mindre sjukhus.