Myndigheten konstaterar att inga åtgärder vidtogs när en patient som vårdades på en avdelning på Capio S:t Görans sjukhus AB efter en tid konstaterades bära på en öppen tbc. Personalen riskerade därför att smittas.

Kallade till provtagning

Arbetsmiljöverket gjorde sin inspektion efter att de flesta anställda på avdelningen hade kallats till tbc-mottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Avdelningen kunde inte visa hur arbetstagarna ska skydda sig mot tbc-smitta då man misstänker att en patient bär på smittsam tbc. Därför anser Arbetsmiljöverket att risken att personalen utsätts för tbc-smitta finns inom hela sjukhuset.

Före den 8:e  maj ska en skriftlig riskbedömning skickas in till Arbetsmiljöverket. De skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner som finns ska kompletteras med uppgifter om hur arbetstagarna ska skydda sig när de utför arbete där tbc-smitta kan förekomma.

Med i miljöarbetet

Dessutom ska det anmälda tillbud som ledde till inspektionen utredas och rapporteras skriftligt. Där ska det framgå vilka orsaker som avdelningen bedömer ledde till att personalen utsattes för smitta, och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Arbetsmiljöverket vill också få besked om i vilken grad skyddsombud och personal varit med i arbetet och bli förvissade om att de berörda medarbetarna fått ta del av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.