I samband med att landstingsfullmäktige håller sitt möte tänker de samlas utanför och visa politikerna sitt missnöje.

– Jag är orolig. Beslutsfattarna visar ingen förståelse för hur vården fungerar i dag. Att den är mer krävande, att det är mindre luft i systemet och högre tryck på natten. Det blir svårt för chefer att få ihop scheman och kunna motivera anställda att jobba natt. Jag ser en deltidsfälla och risk för flykt från landstinget. Redan i dag har många avdelningar svårt att få tag på sjuksköterskor, sa Vårdförbundets avdelningsordförande Kerstin Erlandsson till Vårdfokus i samband med att beslutet togs i mars.

Uppsägningstiden är tre månader. Därefter börjar det centrala avtalet gälla, vilket innebär att främst de som arbetar natt får sämre arbetstider.

På måndag klockan 16 samlas protestdeltagarna på Vårdförbundets adress i Falun, Åsgatan 33, för att sedan med plakat i händerna marschera till Kristinehallen där landstingsfullmäktige sammanträder.