Tidigare i år sände Sveriges Radio P1 dokumentären Den fastspända flickan som väckte debatt om bemötandet inom psykiatrin. Efter det har inte mindre än 49 personer inom vården läst hennes journaler, varav 27 inte har något med hennes vård att göra. Journalloggen visar att det rör sig om läkare, psykologer och sjuksköterskor som jobbar på helt andra avdelningar.

– Det är ju uppenbart att vissa inte har behov av att gå in i mina gynekologjournaler. Jag få mig en tankeställare och undrar varför, säger Nora, till Sveriges Radio.

Två ur personalen som administrerar sjukresor loggade in i Noras journaler från 15 olika vårdavdelningar på en och samma dag, trots att Nora inte haft några sjukresor till de avdelningarna.

Polisen har inlett en förundersökning och ska utreda om vårdanställda har gjort sig skyldiga till dataintrång eller tjänstefel.

Dataintrång anmäls oftare

Allt fler inom vården anmäls för dataintrång, nyligen rapporterade Vårdfokus att minst 56 anställda i landsting och regioner polisanmäldes förra året för att olovligen ha gått in i patientdatajournaler. De flesta arbetsgivare har ökat sina kontroller och intagit en tuffare attityd när det gäller misstänkta dataintrång.