Systemet är svåröverskådligt, tidsödande, dumsnålt, innebär en ökad arbetsbelastning och på de 30-tal vårdcentraler där det införts klagar sjuksköterskor och läkare på ökad stress, musarm och nacksmärtor som en följd av allt extra klickande som krävs vid datorn, skriver Kristianstadbladet.

Det är fem år sedan Region Skåne beslutade att införa ett gemensamt journalsystem för alla vårdcentraler. Sedan följde en utdragen upphandlingsprocess med flera överklaganden. I år ska systemet Profdoc Medical Office, PMO, införas överallt.

Journalsystemet kommer, enligt tidningen, att omfatta 1,2 miljoner patienter och hanteras av 5 600 anställda. Hittills har det kostat 10 miljoner kronor mer än de 25 miljoner som upphandlingen av programmet kostade Region Skåne.