Siffror som Vårdförbundet har tagit fram visar att de som drabbas av stick– och skärskador nästan alltid slussas vidare till infektionsläkare, men lämnas ensam med sin oro och ångest. Bara en av tio erbjuds psykologiskt stöd.

Nu ska det bli ändring på det. Den 1 maj införs ett EU–direktiv i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som i korthet går ut på att farliga nålar successivt ska fasas ut. I de nya reglerna finns också en passus om att drabbade måste tas omhand både medicinskt och psykologiskt. Det är dock inte helt lätt att förstå när man läser de generellt skrivna paragraferna och därför har Vårdfokus ställt en direkt fråga till Arbetsmiljöverket. Svaret lyder att ja, arbetsgivaren ska se till att den drabbade omedelbart tas om hand både psykiskt och fysiskt.

Vårdförbundet har tidigare påpekat bristerna

Vårdförbundet välkomnar det klargörandet svaret.

– Hittills har det inte fungerat, vilket vi har påpekat. Det är bra att det nu kommer ett tydligt besked om att man även ska erbjudas psykologiskt stöd med tanke på vilka konsekvenser det får när man sticker sig, säger Stefan Lundberg, ombudsman på Vårdförbundet.