Jämförelsen mellan länderna i Europa visar på stora skillnader i antibiotikaförbrukning. Siffrorna bygger på försäljningsstatistik från 2010 i 24 EU-medlemsländer samt Island och Norge.

Grekland ligger i särklass högst när det gäller antibiotikaförbrukningen med 39,4 dygnsdoser per dag på 1 000 invånare. I Estland är motsvarande siffra 11,1. För Sveriges del är det 14,2.

Andra länder som ligger högt i förbrukningen är Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg.

Jämfört med tidigare år är det nästan lika många länder som ökat sin konsumtion av antibiotika som minskat den.