Det var i början av januari som den sjuka kvinnan togs emot på den medicinska akutmottagningen i Lund. När det stod klart att hon drabbats av en hjärtinfarkt samt multiorgansvikt bedömde personalen att kvinnans vårdbehov var så pass stort att hon behövde förflyttas till intensivvårdsavdelningen, iva.

Men trots att förflyttningen var medicinskt motiverad drog den ut på tiden eftersom iva vid tillfället inte hade några lediga platser. När flytten till slut genomfördes gick inte patientens liv att rädda. Strax därpå avled kvinnan i sviterna av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt och multiorgansvikt.

Problem på hela sjukhuset

Fallet är nu anmält till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. I anmälan skriver chefsläkaren Jesper Persson att fallet visar på en sjukhusövergripande problematik som både är resurskrävande och organisatoriskt problematisk.

För att förhindra liknande händelser i framtiden föreslår sjukhuset en form av lättintensivvårdsplatser för de patienter som är för sjuka för att vårdas på en akutvårdsavdelning, men som inte behöver fullvärdig intensivvård.