Trots krislarmen från landets akutmottagningar så blev betyget från patienterna oväntat högt när den nationella patientenkäten presenterades förra veckan.

I topp bland landstingen hamnade Kalmar och allra bäst placerade sig Västerviks sjukhus.

Mycket bra bemötande

Patienterna har fått ge sin syn på bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende och upplevd nytta. De har också fått ge betyg på helhetsintrycket och uppge om de skulle rekommendera akutmottagningen.

På en skala från 1 till 100 får Västervik betyget 92 när det gäller bemötande och ligger mycket högt även när det gäller de andra faktorerna.

  • Kan rekommendera andra: 91
  • Förtroende: 89
  • Upplevd nytta: 86
  • Tillgänglighet: 85
  • Information: 81
  • Delaktighet: 78
  • Helhetsintryck: 76

Låg personalomsättning

I mars hade Vårdfokus ett reportage från akuten vid Västerviks sjukhus just för att skildra en akutmottagning som fungerar förhållandevis bra – på tvärs mot den rådande krisen. Personal med lång erfarenhet, bra lokaler, ett nära samarbete inom sjukhuset och med kommunen, tillgängliga chefer samt bra scheman var några av förklaringarna till att personalen trivs och arbetsmiljön är bra. Läs reportaget här.