Vårdförbundets skyddsombud för ambulansen i Dalsland riktar i en 6:6a anmälan till Arbetsmiljöverket skarp kritik mot NU-sjukvården. Anledningen är det planerade projektet för prevård i Bäckefors som ska bemannas med en akutbil med endast en sjuksköterska.

Eftersom området är glesbefolkat, har låg polistäthet och väntetiderna för assistans är långa anser Vårdförbundet att de ekonomiska vinsterna överskuggas av riskerna för personalen.

Vårdförbundet vill nu att Arbetsmiljöverket ingriper och sätter press på arbetsgivaren att bemanna enheten med minst två sjuksköterskor.