Antalet fall av hjärtsvikt hos äldre är på väg nedåt i Sverige. Det visar en undersökning gjord vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Men mer oroande är att hjärtsvikt blivit vanligare bland yngre vuxna.

Kan bli ett stort problem

– Av alla fall av hjärtsvikt är bara en procent under 45 år men om trenden med en stigande risk för hjärtsvikt hos de yngre fortsätter, kan det bli ett stort problem i framtiden, säger Annika Rosengren, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I studien ingår drygt 440 000 personer som fått diagnosen hjärtsvikt på sjukhus i Sverige under åren 1987-2006. Antalet fall av hjärtsvikt i gruppen 55-84 år nådde en topp i mitten av nittiotalet och har sedan minskat.

Lätt att feltolka symtom

Bland personer 18-44 år ökade däremot hjärtsvikt kraftigt mellan 1987 och 2006. Ökningen var 50 procent för gruppen 18-34 år, och 43 procent bland dem som var 34-44 år.

Hjärtsvikt med kardiomyopati stod för en stor del av ökningen hos de yngre. Eftersom man inte förväntar sig att en ung person är hjärtsjuk kan diagnosen ofta missas och symtomen tolkas som till exempel astma eller luftrörskatarr.

Orsaken är oklar

Vad som orsakat ökningen hos yngre är inte klarlagt. Ibland finns faktorer som ärftlighet för kardiomyopati, dåligt reglerad diabetes, fetma eller olika typer av missbruk, men många av dem som drabbas är helt vanliga unga män och kvinnor.

– Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom där det är livsviktigt med rätt behandling. Det är viktigt att öka medvetenheten om att även unga personer kan drabbas. Oförklarlig andfåddhet och uttalat dålig kondition, särskilt om den är nytillkommen, bör väcka misstankar och leda till vidare utredning, säger Annika Rosengren.