Från och med i dag, den 19 augusti, till och med den 16 september hålls verksamheten stängd.

– Det är ett radikalt men absolut nödvändigt beslut. Sammantaget har det blivit en ohållbar situation för patienter, anhöriga och personal. Vi tar en time out och ska tillsammans med personalen ta fram ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med problemen som har byggts upp över tid, säger Jennie Lilling Ståhl, chef för verksamhetsområde Medicin.

Långvariga problem

Vårdfokus berättade redan förra hösten om problemen på barn och ungdomspsykiatriska vårdavdelningen i Umeå. Då handlade det om läkarbristen som tvingade sjuksköterskor och annan personal att hoppa in och täcka läkarnas jourpass på kvällar.

Detta kritiserades från flera håll eftersom det ifrågasattes om personalen hade kompetens för att till exempel göra bedömningar om suicidrisk.

Sedan dess har läget förvärrats, och nu har det gått så långt att avdelningen tvingas slå igen temporärt. 

Synd att det gått så långt

Enligt Vårdförbundet grundar sig beslutet i en längre tids problem med arbetsmiljön. Styrningen har varit otydlig, samtidigt som nya nationella riktlinjer införts har kompetensutvecklingen bland personalen stagnerat.

Patientsäkerheten kan inte längre tillgodoses, anser Charlotta Hellström, vice ordförande för Vårdförbundet Västerbotten.

– Det är ett klokt beslut, men samtidigt synd att det har gått så här långt. Landstingsledningen borde ha lyssnat innan vi landade här,  säger hon.

Cheferna måste vara med på tåget

Västerbottens läns övriga barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar fungerar som vanligt. De barn som läggs in kommer att vårdas på angränsande verksamheter av personal med barnpsykiatrisk kompetens. Totalt rör det sig om sex vårdplatser som stängs.

Enligt Charlotta Hellström är det av största vikt att cheferna på avdelningen nu går in och tar sitt ansvar. Förändringsarbetet måste initieras av dem, något som inte varit självklart tidigare.

– Vi hoppas att de är med från dag ett, annars blir det här bortkastad tid. En månad är kort tid. Men vi hoppas såklart att det ska göra skillnad.