I en registerstudie har forskare från Lund och Uppsala inkluderat över 2 200 KOL-patienter. Informationen som hämtats in gäller alltifrån sjukdomsförlopp, behandling, och eventuell dödsorsak. Studien är unik eftersom den fokuserar på svårt multisjuka KOL-patienter.

Betablockerare ökade dödligheten

Då KOL-sjuka ofta lider av hjärtproblem valde forskarna att särskilt titta på effekterna av fem vanligt förekommande hjärtmediciner. Deras resultat visar att betablockerare var kopplad till nästan 20 procents ökad dödlighet bland patienterna.

En förklaring till detta kan enligt forskarna vara att betablockerare sänker pulsen, någon som kan leda till att svårt KOL-sjuka får problem med cirkulationen.

"Visar på vikten av att studera multisjuka"

– Det är tvärtemot vad tidigare studier utförda på patienter med en mildare form av KOL har visat. Hos dessa patienter har betablockerare sänkt dödligheten. Våra resultat visar på hur viktigt det är att gör studier även på svårt multisjuka, även om dessa studier är svårare att utföra, säger Magnus Ekström, forskare inom lungmedicin vid Lunds universitet.

De andra medicinerna som studerades, däribland blodförtunnande och blodfettsänkande, visade sig dock ge positiva resultat hos patienterna.