Det är en välrenommerad forskargrupp vid Hutchinson cancer research center i Seattle i USA som har följt 2 700 kvinnor i åldern 55-74 år. Av dessa hade 1 900 bröstcancer i antingen mjölkgångar eller bröstkörtlar.

2,4 gånger vanligare

Vid en närmare titt på vilka läkemedel kvinnorna tagit under sina liv visar det sig att bröstcancer är 2,4 gånger vanligare hos dem som under minst en tioårsperiod ätit blodtryckssänkande mediciner med kalciumantagonister, så som Amlodipin.

I Sverige använder cirka 140 000 kvinnor läkemedlet inom den åldersgrupp som forskarna har undersökt. Förskrivningen ökar eftersom medicinen haft bra resultat på högt blodtryck.

Avråder från att sluta äta

Forskarna ger inga direkta förklaringar till sambandet och ser inte heller någon förhöjd cancerrisk för någon annan blodtrycksmedicin. Eftersom studien också är relativt liten i sammanhanget avråder de starkt från att sluta äta läkemedlet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA.