2002 var det 48 barn i åldrarna 1 till 14 år som dog till följd av olyckor, men 2012 hade det sjunkit till 25 barn. Det visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik.

Äldre i Sverige avlider framförallt av hjärt- och kärlsjukdomar, medan medelålders personer i huvudsak dör i cancer.

Fler kvinnor dör i lungcancer

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige för befolkningen som helhet. Tumörsjukdomar svarar för 23 procent av dödsfallen bland kvinnor och 27 procent bland männen.

– Antalet kvinnor som dör i tumörsjukdomar har varit relativt konstant de senaste 25 åren, medan vi ser att antalet dödsfall bland män har minskat något, säger Katarina Baatz, Socialstyrelsens utredare, i ett pressmeddelande.

Sedan 1987 har dödligheten i magsäckscancer mer än halverats. Även antalet män som dör i prostatacancer har sjunkit i åldrarna 15 till 74 år. Den vanligaste tumörsjukdomen som kvinnor dör av är sedan 2005 lungcancer. Innan dess var det bröstcancer som orsakade flest dödsfall.

Allt fler dör i demenssjukdom

Socialstyrelsens statistik visar också att 91 990 personer dog under fjolåret. Den vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar och 3 av 4 dödsfall inträffade efter 75 års ålder.

Trots det har antalet döda i hjärt- och kärlsjukdomar minskat de senaste decennierna, medan demenssjukdomar ökar kraftigt.

– På 25 år har antalet dödsfall i demenssjukdomar fyrdubblats för både kvinnor och män. En del av förklaringen är att vi lever längre och att läkarna i dag är mer benägna att skriva demens som dödsorsak i intygen, säger Katarina Baatz.

Regionala skillnader

Det är stora skillnader mellan olika län. I Stockholm och Uppsala dog under fjolåret till exempel 15 personer per 100 000 invånare av diabetes, medan siffran för Jämtland, Kalmar och Jönköping ligger på omkring 25 personer per 100 000 invånare.

Även när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar finner man de lägsta dödstalen i Stockholms län, följt av Halland, Skåne och Uppsala. Flest dödsfall per 100 000 invånare orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar under 2012 fanns i Dalarna, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland.