Den livshotande mjukdelsinfektionen nekrotiserande fasciit är dramatisk. Bakterierna äter sig in i bindväven och för att patienten ska överleva måste all infekterad vävnad tas bort, ofta i omfattande och upprepade operationer.

23 fall på tre år

– Sjukdomen har ett extremt snabbt förlopp som kan te sig väldigt dramatiskt, säger Olof Sköldenberg, ortoped på Danderyds sjukhus i Stockholm till Dagens Medicin.

Tillståndet brukar inte uppträda i mer än 04, fall per 100 000 invånare och år i västvärlden. Det motsvarar högst två fall om året i ett upptagningsområde av den storlek som Danderyds sjukhus har.

Ortopederna på Danderyd hade dock en känsla av att tillståndet hade blivit vanligare och gick därför igenom operationsberättelser på ortoped- och kirurgkliniken 2008 till 2012 där mjukdelsinfektions var huvuddiagnos.

Av de 24 fall de hittade inträffade 23 mellan 2010 och 2012.

Anmälningspliktig sjukdom

Olof Sköldenberg som presenterade studien under den pågående ortopedveckan i Uppsala säger att den kraftiga ökningen kan bero på att vården har blivit bättre på att identifiera. Sjukdomen är anmälningspliktig och ska rapporteras till Socialstyrelsen, men kan vara underrapporterad.

Det kan också vara så att vi blivit mer mottagliga för bakterierna som har oss människor som värddjur. Det ska infektionsläkare vid Karolinska institutet undersöka.

Skapar en stor livskris

Förutom att kartlägga förekomsten i resten av Sverige ska ortopederna på Danderyds sjukhus också studera hur sjukdomen påverkar patienterna. Enligt Olof Sköldenberg brukar de till en början bara vara glada att vara vid liv.

– Men vid återbesöken efter några månader är många, framför allt de som opererats uppemot tio gånger, väldigt mentalt påverkade, deprimerade och ångestladdade. Det är en stor livskris, säger han.