Forskningen kring vindkraftverk och infraljud, det vill säga lågfrekvent ljud under 20 Hz, har tidigare varit motsägelsefull. De senaste åren har dock flera studier visat att boende nära vindkraftverk oftare lider av sömnstörningar och depressioner, skriver specialistläkarna Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom i en debattartikel i Läkartidningen.

Pulserande ljud påverkar innerörat

Enligt artikelförfattarna avger vindkraftverken ett rytmiskt pulserande infraljud som påverkar innerörats hörsel- och balansdelar. Ljudet ändrar trycket i innerörat och retar sinnesorganen, något som kan utveckla yrsel, huvudvärk och synstörningar hos överkänsliga personer.

Migränpatienter särskilt utsatta

Eftersom personer som är diagnostiserade med migrän har den här typen av sensorisk ljudöverkänslighet är de särskilt utsatta. Andra riskgrupper är personer med fibromyalgi, ADHD, autism och depressioner.

Dagens regelverk kring vindkraftverk tar inte hänsyn till personer med sensorisk överkänslighet. Vindkraftverk uppförs i dag alltför nära bebyggelse. Regelverket bör därför skrivas om så att avståndet till bebyggelse ökar, anser Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom.