Vårdfokus har tidigare berättat om den höga arbetsbelastningen på rättspsykiatriska kliniken Rågården i Göteborg. På grund av svårigheterna att knyta till sig sjuksköterskor och vårdare har arbetsbelastningen blivit allt för hög för den befintliga personalen.

Kastade brunnslock

Efter en rad våldsincidenter, bland annat då en patient lyckades slita loss ett brunnslock och krossa ett antal fönster, har både Arbetsmiljöverket och Vårdförbundet kopplats in.

För att försöka vända den negativa trenden och locka personal har ledningen efter påtryckningar nu bestämt sig för att ge dispens och höja ingångslönerna på Rågården. Exakt med hur mycket är ännu inte bestämt. Frågan kommer att diskuteras mer ingående vid möten senare under hösten.

"Ändrad inställning"

Enligt Katarina Kullenberg Åke på Vårdförbundet i Västra Götaland har arbetsgivaren ändrat sin inställning till problematiken på Rågården.

– Man försöker rekrytera sjuksköterskor med kompetens och man jobbar med arbetsmiljön. Det finns fortfarande en del vakanser, men nu finns det en vilja från Sahlgrenskas håll att göra något åt situationen, säger hon till Vårdfokus.