I en enkätstudie med över 3 300 deltagare från hela landet har Myndigheten för vårdanalys utvärderat informationen som lämnas till allmänheten i samband med vårdval i primärvården.

Flytt en stor orsak till byte

Resultaten visar att 24 procent har bytt vårdcentral de senaste tre åren. Nära hälften av dessa uppger att det beror på att de har flyttat. 19 procent av de som bytt vårdcentral har gjort det för att de har varit missnöjda med sin tidigare och 12 procent för att en annan vårdcentral verkade bättre. 

Av samtliga tillfrågade är det 64 procent som vare sig har bytt eller som har funderat på att byta. Denna grupp är också i stor utsträckning nöjd med sin nuvarande vårdcentral. 

Informationen brister

Enligt rapporten har många patienter svårt att hitta information kring vårdvalet. Bland annat saknas ofta andra patienters omdömen, uppgifter kring medicinska resultat och information om möjligheten att få träffa samma läkare.

– Landstingen måste förbättra informationens innehåll på flera punkter och mer aktivt arbeta för att öka kännedomen om var informationen finns. Patienterna kan inte förväntas vara drivkraft för kvalitetskonkurrensen när det saknas viktiga uppgifter om utbud och kvalitet, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

Många positiva till att välja

Samtidigt finns också skillnader mellan landstingen. I Västmanland uppger till exempel 40 procent att man inte byter vårdcentral på grund av informationsbrist, medan det i Kronoberg, Gotland och Jönköping enbart är 27 procent som säger samma sak.

Trots bristen på information har vårdvalet ett stort stöd bland medborgarna. Hela 76 procent anser att det är viktigt att få välja vårdcentral.