I mitten av juni kom en förstföderska till Danderyds förlossningsavdelning för igångsättning. Efter en mycket långsam process tvingades förlossningen avslutas med ett kejsarsnitt. Snittet utfördes utan komplikationer och barnet mådde bra.

Började blöda på uppvaket

När kvinnan efteråt befann sig på uppvakningsavdelningen började hon blöda kraftigt. Flera åtgärder sattes in för att stoppa blödningen, men när dessa misslyckades togs beslutet att operera bort kvinnans livmoder.

Händelsen har lex Maria anmälts. I anmälan skriver kvinnoklinikens verksamhetschef Birgitta Mörlin att individuella planer bör upprättas vid utdragna förlossningar eftersom risken för blödningar då är större. Hon skriver också att embolisering, en metod som används att täppa till blodtillförseln till livmodern, hade kunnat förhindra operationen.

Tekniken är nu på plats

Birgitta Mörlin vill inte uttala sig i det enskilda ärendet, men säger att förlossningsavdelningen under en lång tid ansträngt sig för att få tillgång till tekniken dygnet runt. Något som man också lyckats med efter händelsen i juni.  

– Embolisering har utförts på de större sjukhusen i Stockholm under ett par år, men hos oss har vi under vissa tider på dygnet tvingats transportera patienter till Karolinska. Nu har vi dock tekniken på plats och kan hantera patienterna här i stället, säger hon till Vårdfokus.

Anledningen till att kvinnokliniken tidigare inte har haft full tillgång till embolisering har varit en ren kostnadsfråga. En dålig förklaring, menar Mörlin.

– Visst är jouren dyr. Men det handlar om patientvård, då får det kosta. Vi värnar om patientsäkerheten och att vi ska kunna ge en så bra vård som möjligt.