Debatten om tvång inom demensvården har länge varit aktuell bland annat efter flera uppmärksammade fall med dementa som blivit inlåsta.

För ett halvår sedan drog äldreminister Maria Larsson tillbaka ett lagförslag om tvångsåtgärder inom demensvården eftersom hon menade att den positiva utvecklingen inom demensvården, där personalen hittar andra vägar och arbetar med nya metoder, skulle kunna hamna i konflikt med en lagstiftning.

"Personal tvingas till olagligheter"

Men företrädare för läkarorganisationerna Svensk geriatrisk förening och Svensk förening för äldrepsykiatri skriver i dag på DN debatt att " bristen på tydlig lagstiftning tvingar personal i demensvården till olagligheter".

Läkarna anser att Socialstyrelsens nationella riktlinjer inte är tillräckliga och att det ofta uppstår situationer där gränsdragningen mellan tvång och frivillighet är svår.

Engelsk lagstiftning förebild

De efterlyser "nya riktlinjer och en lagstiftning som minskar risken för godtycklighet, övergrepp och felmedicinering av en svårt utsatt patientgrupp – och som stöttar vårdpersonalen i vardagens etiska överväganden".

Som exempel på en fungerande lagstiftning nämner man den engelska "mental capacity act" som reglerar hur man skall bedöma om en person har beslutsförmåga, och hur man skall gå till väga om så inte är fallet.