Att antingen avbryta sin medicinering  helt eller sluta amma är ett råd som många mammor stöter på under amningsperioden. Men enligt en ny amerikansk studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, är detta oftast onödigt.

De allra flesta läkemedel går inte över i bröstmjölken i tillräckligt höga nivåer för att det ska ha någon effekt på barnet. Exempel på detta är till exempel de flesta varianter av vaccin, undantaget vaccin mot gula febern.

Vissa läkemedel bör dock undvikas, så som antidepressiva, ångestdämpande och antipsykotiska läkemedel. Man bör även vara försiktig med smärtstillande och mediciner som används föra att behandla alkoholberoende.

Rapporten tar även upp andra samband mellan läkemedel och amning, bland annat att det i dag saknas bevis för att läkemedel som stimulerar bröstmjölksproduktion fungerar.