De senaste fem åren har köpen av privat vård ökat med nästan 60 procent, skriver tidningen Dagens samhälle. För vårdbolagen innebär det en marknad värd 24 miljarder kronor.

I de flesta landsting tar privatvården mindre än tio procent av sjukvårdskostnaderna, men Stockholms läns landsting sticker ut. Där läggs 24 procent av sjukvårdsbudgeten, 11,5 miljarder, på köp av vård från privata företag eller stiftelser.

Andra landsting som har ökat inköpen av privat vård mycket de senaste åren är Uppsala, Jönköping, Gävleborg, Blekinge och Norrbotten.

Men flera av dem som ökat inköpen av privat vård på senare år har gjort det från en låg nivå. Den främsta orsaken till ökningen är lagen om obligatoriskt vårdval, LOV, som gör att landstingen numera är tvungna att låta privata företag konkurrera om patienterna. Exempelvis Jönköping har gått från nästan ingen till 21 privata vårdcentraler i dag.