De icke-rökande kvinnorna i studien som ammade längre än sex månader fick sin cancerdiagnos i genomsnitt tio år senare än de icke-rökande kvinnor som ammade kortare.

Forskarteamet analyserade journaler från 504 kvinnor mellan 19 och 91 år som hade behandlats för bröstcancer mellan 2004 och 2009 på San Cecilio universitetssjukhus i Granada. De tittade bland annat på eventuell ärftlighet för cancer, övervikt, alkoholkonsumtion, rökvanor, ålder vid diagnos och hur länge kvinnorna hade ammat.

Kvinnorna delades in i tre grupper. En med dem som antingen inte fött barn alls eller fött barn men inte ammat, en med kvinnor som ammat mellan tre och sex månader, och en grupp med dem som ammat längre än sex månader.

Att graviditet och amning ger kvinnor skydd mot bröstcancer är känt sedan tidigare. I linje med det visade den spanska studien att de som hade fött och ammat barn hade fått sin diagnos vid högre ålder än de andra. Och det oavsett eventuell familjehistoria med cancer. Det gällde dock inte kvinnor som rökte. De hade fått sin diagnos i yngre åldrar även om de hade ammat länge.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos yngre kvinnor i västvärlden. Enligt forskarteamet verkar trenden att inte amma vara en avgörande faktor till den ökning av antalet brösttumörer som skett den senaste tiden.