Det var i slutet på juli som flera skandinaviska barn och vuxna drabbades av magsjuka efter att ha vistats på ett hotell i Alanya i Turkiet. Efter att provsvaren nu analyserats konstaterar Smittskyddsinstitutet, SMI, att utbrottet troligtvis orsakades av bakterien shigella sonnei. Proverna visar också på spår av både ehec och salmonella.

De tre smittämnena är bakterier som utsöndras i avföringen från smittade personer och som sedan sprids vidare via orena livsmedel, förorenat vatten eller hudkontakt. Smitta kan även ske mellan djur och människor.

Totalt handlar det om 27 fall som drabbat svenskar som varit på hotellet. Åtta av dessa har konstaterats vara shigella, 15 salmonella och fyra ehec.

För att minska risken att smittas rekommenderar SMI först och främst att upprätthålla en god hand- och livsmedelshygien.