Webbplatsen Uppföljningsguiden riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda i kommuner och landsting som arbetar med uppföljning inom hälsa, vård och omsorg samt förskola och skola.

Lokalanpassat

Tanken med den nya sidan är att hjälpa kommuner och landsting med att undvika vårdskandaler och säkra kvaliteten i välfärden. På sidan finns kunskapsmaterial som anpassat till lokala förutsättningar och som på olika sätt kan bidra till ett förbättrat uppföljningsarbete.

– Att ställa kvalitetskrav på verksamheter och att sedan följa upp så att det blir så som det var tänkt, är synnerligen viktigt för alla verksamheter. Vi hoppas att detta kan bidra till att stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheter som skola, förskola, vård och omsorg, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

Konkreta råd

I guiden finns också konkret metod- och processtöd för uppföljningsarbetets olika steg. Detta är illustrerat med exempel på lyckosamma uppföljnings- och kvalitetsarbeten från hela landet.

För att se sidan, se länk till höger.