Metoklopramid är ett antiemetikum, det vill säga ett läkemedel som används mot illamående och kräkningar. I Sverige är det vanligt förekommande vid behandling mot cancer och mot allvarliga migränattacker.

Det är sedan tidigare känt att metoklopramid kan ge biverkningar på nervsystemet som kan orsaka ofrivilliga rörelser och muskelryckningar. Vissa av biverkningarna är vanligare hos barn och ungdomar och vid höga doser, andra är vanligare hos äldre och vid långtidsbehandling.

Efter en utredning som gjorts på uppmaning av den franska läkemedelsmyndigheten ändrar nu den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, sina rekommendationer kring metoklopramid. Detta för att ytterligare minska risken för allvarliga neurologiska biverkningar.

Ändringarna inkluderar bland annat sänkt dos, kortare behandlingstid och färre godkända behandlingsområden.

För att se den fullsändiga rekommendationen, se länk till höger.