Det är en grupp forskare vid den tekniska högskolan EPFL i Lausanne i Schweiz som utvecklat en nanometerstor arm för att lägga bakterieprover i.

Är bakterierna levande känner armen av dess metabolism, och börjar så vibrera.En laser upptäcker därefter de små vibrationerna, och visar på så sätt om det finns bakterier i provet eller inte.

Forskarna försöker nu ersätta lasern med andra material så att apparaten kan göras ännu mindre. Målet är att göra den lika stor som ett mikrochip. Genom att placera bakterieprover tillsammans med antibiotika på sådana chip skulle man på några minuter kunna få reda på vilken antibiotikaform som är effektiv mot just den bakterien. En sådan analys tar normalt sett flera dagar eftersom det kräver en bakterieodling.

Den Schweiziska forskargruppen anser att metoden skulle vara särskilt användbar inom onkologin för att utvärdera olika behandlingsmetoder.