Oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) menar att politikerna måste ta sitt ansvar för personalens arbetssituation och att det måste till drastiska åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Politiskt ansvar

– Sjukvårdens kvalitet ska inte stå och falla med personalens självuppoffrande insatser. Många tar extrapass och jobbar hårt för att lösa den bekymmersamma situationen. Men egentligen är det arbetsgivarens uppgift och ytterst är det ett politiskt ansvar, skriver hon i ett pressmeddelande.

Helene Hellmark Knutsson menar att det finns ett samband mellan övertidsuttag och försämrad patientsäkerhet och att politikerna därför inte bara kan hänvisa ansvaret för personalfrågor neråt till sjukhusledningarna.

Inget samband med lex Maria

Men enligt arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, går det inte att säga att det finns ett samband mellan övertidsarbete och misstag i vården genom att peka på att antalet lex Maria-anmälningar har ökat.

SKL menar att det ökade antalet anmälningar är en effekt av den nya patientsäkerhetslagstiftningen. Skyldigheten att anmäla vårdskador har skärpts och anmälningar uppmuntras i högre grad eftersom det ses som ett sätt att dra lärdom och förebygga liknande händelser.

Få övertidstimmar trots allt

Från arbetsgivarhåll påpekas också att det, trots de senaste årens ökning, ändå inte rör sig om så många timmar.

I region Skåne är det genomsnittliga övertidsuttaget drygt 3,5 timmar per månad för sjuksköterskor.

Enligt DN:s ledarsida är motsvarande siffra för Stockholms läns landsting 26 timmar per år i genomsnitt för sjuksköterskor och undersköterskor.

Taket för en enskild medarbetare är 50 timmar övertid per månad eller totalt 200 timmar per år, enligt arbetstidslagen.