De 100 nya fall som rapporterats sedan i maj är de första poliofallen i Somalia sedan 2007. Tio fall har även rapporterats från Dadaab i Kenya, där det finns ett stort flyktingläger med många flyktingar från Somalia.

Vaccinationstäckningen för poliovaccin i Somalia är endast 47 procent. Det är bland de lägsta i världen. För att stoppa smittspridningen har man inlett omfattande vaccinationskampanjer både i Somalia och i grannländerna.

Smittskyddsinstitutet betonar att det är viktigt att de som reser till länder där poliovirus cirkulerar är vaccinerade mot polio.