Stockholmsregionen har färre sjuksköterskor än övriga landet, 983 sjuksköterskor per 100 000 invånare, jämfört med riksgenomsnittet som är 1 096 per 100 000 invånare. Samtidigt ökar befolkningen i Stockholm med 40 000 invånare per år.

3400 sjuksköterkor på 10 år

Därför vill regeringen i den kommande budgeten lägga 102 miljoner kronor på att utbilda fler sjuksköterskor inom Stockholmsområdet. En satsning man hoppas ska generera 3 400 nya sjuksköterskor på 10 år.

– Det finns i dag en dokumenterad brist på sjuksköterskor i Stockholms län. Det är därför denna satsning bara görs i Stockholm och inte i övriga landet, säger utbildningsminister Jan Björklund (Fp) till Dagens Nyheter.

"Personalpolitiken måste också ses över"

Total handlar det om 240 nya utbildningsplatserna per år på Karolinska institutet i Solna, Ersta-Sköndal, Röda Korsets och Sophiahemmets högskolor. Utbyggnaden kommer att ske successivt på de fyra lärosätena under 2015, 2016 och 2017. Sophiahemmet har också fått tillstånd att utbilda barnmorskor.

– Under en alldeles för lång tid har det utbildats allt för få. Samtidigt måste Stockholmsregionen också se över sin personalpolitik. Det spelar ingen roll om man hostar upp fyra hundra nya sjuksköterskor varje år om man inte är beredda att betala för dem, säger Eva Nowak, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Stockholm.

Tidigare satsning kritiserad

Hösten 2011 aviserade regeringen en nationell satsning på utbildning för sjuksköterskor som skulle skapa över 700 nya platser. En satsning som senare mötte hård kritik eftersom högskolor och universitet inte fick några pengar till detta.  I stället skulle lärosätena själva skaka fram platserna genom interna omprioriteringar.