Läkemedelschefen på Västra Götalandsregionen, Karin Lendenius, har förtroende för Apotekstjänst AB, som har tagit över ansvaret för leveransen av dosmediciner.

Läkemedelsavdelningen på Västra Götalandsregionens deltar både i upphandling och i uppföljning av anbud som gäller läkemedel.

Det var inte alls konstigt att uppdraget att leverera dosmedicin las ut på Apotekstjänst AB, säger Karin Lendenius.

– Vi hade fyra anbudsgivare som uppfyllde våra krav, varav ett var det statliga Apoteket AB. Vi valde Apotekstjänst AB eftersom de hade det lägsta priset.

Räddade företagets likviditet

Apotekstjänst AB hade ingen tidigare erfarenhet av att distribuera dosdispenserade läkemedel och företaget räknade fel på vilka intäkter det skulle ge. Västra Götalandsregionen och Region Halland har gått in med 25 miljoner i ett förskott för att rädda likviditeten. Karin Lendenius är ändå nöjd med val av anbudsgivare.

– Det är en leverantör som gör allt för att rätta till problemen. Som ett led i vårt uppföljningsansvar ska vi i nästa vecka ha ett avtalsmöte där vi kommer att följa upp avvikelser och diskutera saker som ska förbättras. En sådan sak är rutinerna för att förnya en ordination, säger hon.

Vaksamma medarbetare är räddningen

Patientsäkerheten är det viktigaste, säger läkemedelschefen. Hon är trygg med att den inte riskeras – om inte tack vare Apotekstjänst AB så tack vare vaksamma och kompetenta medarbetare.

– De anställda ute i verksamheten slår larm om något går fel – det gör att jag inte anser att patienternas säkerhet är i fara. Vi är inte helt nöjda med läkemedelsleveranserna, men vi är övertygade om att den kvalitet som vi har upphandlat kommer att nås. Det här är en otroligt viktig tjänst, säger Karin Lendenius.

Trots problemen har Apotekstjänst AB vunnit fler anbudsförfaranden. Sju landsting, däribland Gävle och Uppsala, står i begrepp använda dem för leverens av dosmediciner.