Det hela upptäcktes efter att sjuksköterskans kollegor på Hallands sjukhus i Halmstad fattat misstankar. En loggranskning visade att sjuksköterskan varit inne i totalt 66 patientjournaler utan att ha haft anledning att läsa dem.

En polisanmälan gjordes, och nu väljer arbetsgivaren att avskeda sjuksköterskan med omedelbar verkan. Sjuksköterskan har två veckor på sig att överklaga avskedandet.

De patienter som berörts har fått information om händelsen.

Vårdfokus har kontaktat Vårdförbundets avdelning i Halland, men de avböjer att kommentera ärendet.