Enligt en granskning som gjorts av SVT har övertidstimmarna för sjuksköterskor och undersköterskor i Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen ökat med 47 procent sedan 2009.

  • I Stockholms läns landsting handlar det i dag om cirka 404 000 timmar, jämfört med 279 000 timmar våren 2009.
  • I Region Skåne ligger är antalet övertidstimmar i dag 310 000 jämfört med 192 000 för fyra år sedan.
  • Västra Götalandsregionen har i dag 358 000 timmar, jämfört med 255 000 år 2009.

"Horribel utveckling"

Totalt motsvarar övertidstimmarna cirka 1000 fasta tjänster.

– Det är horribelt. Dels ökar sjukskrivningarna och dels kostar det pengar i sig. Det är mycket bättre att lägga pengarna på personal som kan finnas där jämt och som kan bidra till en långsiktighet, säger Pia Arndorff, vice ordförande för Vårdförbundet, till Vårdfokus.

Hur det ser ut i resten av landet är inte kartlagt. Men Pia Arndorff tror inte att det är någon större skillnad. Övertid har blivit en standardlösning över hela landet, anser hon.

Övertid behövs under sommaren

Enligt Stockholms läns landsting är övertid ibland nödvändigt, speciellt sommartid.

– Det vi sett de senaste åren är att vi framförallt har svårt att klara bemanningen under sommaren och då har det blivit ett större uttag av övertid. Men jag är övertygad om att man ute i verksamheterna vidtar de åtgärder som behövs för att undvika att hamna i en situation där personalen är utarbetad, säger Maria Englund personaldirektör på Stockholms läns landsting, till SVT.

Men övertiden under sommaren skulle kunna minska om universitetssjukhusen erbjöd bättre ingångslöner, menar Pia Arndorff.

– Man har bestämt sig för att inte ge vika för 25 000 kronorskravet. Följden blir att unga tar jobb på annat håll och att den befintliga personalen får jobba mer övertid, säger hon.