– Vi har inte haft nödvändig överblick över förlossningsvården, säger Jonas Rastad, regiondirektör i Skåne.

Region Skåne har i sommar fått kritik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bland annat kritiserade myndigheten de stora personalluckorna, bristen på utbildad personal, och att man tvingats avvisa kvinnor som befunnit sig i ett aktivt förlossningsarbete.

Detta hade enligt IVO kunnat undvikas eftersom antalet gravida kvinnor och planerade förlossningsdatum var känt för vårdgivaren.

En grupp, som består av representanter från samtliga förlossningskliniker i Skåne, har nu fått i uppdrag att titta på hur en liknande situation ska undvikas framöver.

– Jag känner mig förhoppningsfull inför framtiden eftersom den omstrukturering som just genomförts ska underlätta rätt resurstilldelning och de gränsöverskridande samarbeten som i slutändan gynnar våra patienter och anhöriga, säger Jonas Rastad, regiondirektör i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Utredningen omfattar bland annat en kartläggning av antalet förlossningar under de senaste åren och hur de fördelar sig över året. Utifrån analysen görs sedan en mer långsiktig prognos kring utvecklingen. Utredningen kommer också att titta på bemanningssituationen och identifiera frågor som kräver regiongemensamma lösningar såsom bemanning, samverkan, rutiner och IT- lösningar.