Sedan slutet av 1980-talet har de kliniska prövningarna av nya läkemedel minskat i Sverige. En utveckling som kan förklaras med brist på samordning mellan kliniker och sjukvårdshuvudmän och mellan sjukvården och läkemedelsindustrin.

Det anser regeringen som nu tillsätter en utredning för hur kliniska studier ska samordnas nationellt.

– Läkemedelsindustrin drar in mer exportintäkter till Sverige än bilindustrin, men är utsatt för en stenhård internationell konkurrens. För att klara den globala konkurrensen måste vi skapa goda förutsättningar för Sverige att behålla läkemedelsindustrin, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Frågan om en nationell samordning ska utredas av Ingrid Pettersson, tillträdande generaldirektör för forskningsrådet Formas, fram till december 2013.

Statens satsningar i det nationella systemet kommer att vara 30 miljoner kronor 2013, 40 miljoner 2014 och 2015 samt 50 miljoner kronor per år från och med 2016.