Sedan 2001 har barnmorskan Lotta Andreasson arbetat med regnbågsfamiljer vid mödravårdmottagningen Mama Mia Söder i Stockholm.

Mottagningens största patientgrupp är kvinnor som väntar barn med kvinnor, och sedan 2007 har totalt 700 lesbiska par varit inskrivna. På senare år har även andra grupper, så som transpersoner, polyamorösa, flerföräldrafamiljer och ensamstående kvinnor som inseminerat utomlands ökat rejält, berättar Lotta Andreasson under sin föreläsning på Vårdförbundets kansli på fredagsförmiddagen.

Olika regler försvårar

Mama Mia Söder är den enda i Sverige som inriktat sig på regnbågsfamiljer, därför kommer patienterna från alla delar av landet. Ett problem för lesbiska par är i dag att landstingens regler kring insemination ser väldigt olika ut. Någon samlad plats för information finns inte heller.

– I Stockholm får till exempel båda partner i ett lesbiskt förhållande försöka bli gravida, om ett av försöken skulle misslyckas. I Göteborg är det inte tillåtet då man anser att det skulle vara orättvist gentemot heterosexuella par. När det gäller den typen av information så fyller vi ett tomrum, säger Lotta Andreasson.

Regnbågsprojekt tillsammans med Danderyd

Sedan 2006 har Mama Mia Söder bedrivit ett samarbete med Danderyds förlossning. Via det så kallade Regnbågsprojektet har personalen deltagit i flera studiegrupper och utbildats i HBT-frågor.

Under de åren som Lotta Andreasson har arbetat med regnbågsfamiljer ser hon en tydlig attitydförändring från omgivningen.

– I början berättade många att de fick negativa kommentarer från sina föräldrar. Man sa saker i stil med att "jag kommer ändå inte bli en riktig mormor" och så vidare. Sådant hör jag inte alls i samma utsträckning i dag, säger Lotta Andreasson.

"Måste våga hantera våra egna fördomar"

Samtidigt återstår väldigt mycket arbete. Reglerna kring insemination behöver standardiseras och fler sjukhus än Danderyd behöver kliva fram och lyfta frågan om regnbågsfamiljer. Nyckeln till förändring är att personalen får rätt handledning, samt att arbetsgivare ger sina medarbetare utrymme att diskutera värdegrund och kommunikation.

– Vi måste börja våga titta på våra egna värderingar. Det är hur man hanterar sig själv och sina fördomar som avgör hur mötet med patienterna blir, säger Lotta Andreasson.