Vårdfokus har i flera tidigare artiklar berättat om kopplingen mellan tarmens bakterieflora och olika sjukdomar så som åderförkalkning, fetma och diabetes.

Nu har ytterligare en studie visat på tarmsystemets vikt vid sjukdom. Det är en forskargrupp i Michigan som hittat en mekanism som stimulerar stamceller i tarmsystemet att reparera de skador som cancerbehandlingen orsakat.

Forskarna tror att metoden i framtiden kan leda till att fler patienter överlever cancerbehandling, eftersom ett fungerande näringsupptag och skydd mot gifter från till exempel bakterier är nödvändigt för att kroppen ska kunna återhämta sig.

Upptäckten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.