Studien visar att kvinnor som haft cancer ofta behöver lite längre tid innan de blir gravida än kvinnor som inte haft cancer. Detta gäller särskilt för kvinnor som fått strålbehandling mot buken. Däremot tycks det inte ta längre tid att bli gravid för kvinnor som genomgått strålbehandling mot huvudet, rapporterar Läkartidningen.

I undersökningen ingick 3 531 kvinnor mellan 18 och 39 år som alla diagnostiserats med cancer före 21 års ålder och som överlevt fem år efter diagnosen. Som kontrollgrupp har man i de fall det varit möjligt undersökt kvinnornas systrar, som inte varit drabbade av cancer.

Bland de cancerdrabbade kvinnorna uppgav 13 procent infertilitet, jämfört med 10 procent i kontrollgruppen. Närmare två tredjedelar av kvinnorna som rapporterat infertilitet lyckades emellertid få barn så småningom.

Risken att inte alls kunna få barn var störst för de som fått strålbehandling mot livmodern och kemoterapi. Sambandet var dosberoende, ju högre doser desto större risk för infertilitet.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet oncology, se länk till höger.