Hos glutenintoleranta som har diagnostiserats och börjat äta glutenfri kost förväntas tarmluddet, som skadas av glutenkost, att börja läka. Dålig läkning kan bero på slarv med kosten, men förekommer även hos patienter som är noga med att äta glutenfritt.

Personer som har diagnostiserats som glutenintoleranta, och vars tarmludd inte hunnit läka, löper 3,8 gånger högre risk att drabbas av cancer i lymfsystemet än patienter vars tarm har läkt. Jämfört med personer som kan äta gluten har glutenintoleranta 2,8 gånger högre risk att utveckla cancer.

Det är några av slutsatserna i en omfattade forskningsstudie från Karolinska institutet där totalt 7 625 glutenintoleranta patienter har ingått.

Genom att genomföra en tarmbiopsi en tid efter att patienterna har börjat med glutenfri kost menar forskarna att man tidigt kan se vilka som riskerar att drabbas av cancer i lymfsystemet.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Columbia university och Mayo kliniken i Minnesota. Den är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Annals of Eternal Medicine.